Bình Phước – Dự Án Đất Nền Trung Tâm Hành Chính Huyện Đồng Phú.

Đất NềnHuyện Đồng phú là huyện nằm trong vùng kinh tế tam giác vàng công nghiệp của tỉnh Bình Phước, là cửa Ngõ quan trọng và duy nhất liên kết kinh tế vùng giữa Tây Nguyên và Miền Nam. Có thế mạnh về đất đai, tài nguyên và nguồn nhân lực, tiềm năng kinh tế đã và đang được khơi dậy, trong tương lai sẽ có những thành tựu đáng kể trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

1 thought on “Bình Phước – Dự Án Đất Nền Trung Tâm Hành Chính Huyện Đồng Phú.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *