Chuyển nhượng đất 7 năm, mất đất 49 năm | VTC

Luật Đất ĐaiVTC | Các hộ dân ở xã Hồng An, Thái Bình chỉ đồng ý chuyển nhượng 7 năm nhưng đến khi hết thời hạn mới biết ruộng đất của mình giao cho doanh nghiệp 49 năm.

* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *