Đầu tư chứng khoán thời Covid-19 (P4): Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19?

Đầu TưThị trường nợ của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay ghi nhận sự hạn chế phát hành của các doanh nghiệp với công cụ trái phiếu. Điều này đi ngược với xu thế đã diễn ra ở năm 2019 khi trái phiếu là kênh gọi vốn chính là của nhiều doanh nghiệp. Cụ thể, tháng 2/2020 cũng ghi nhận số lượng phát hành trái phiếu thất bại lớn, khi tổng giá trị phát hành thực tế chỉ bằng 46% tổng giá trị đăng ký. Có thể thấy sự chững lại của kinh tế do dịch COVID-19 đã làm đảo lộn kế hoạch tài chính của nhiều doanh nghiệp, kể cả kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cơ hội nào cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2020? Các cơ quan quản lý sẽ có giải pháp gì để thúc đẩy sự phát triển của thị trường này?

Nguồn: https://chungcumyphuoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://chungcumyphuoc.com/dau-tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *