Hướng dẫn mở gói đầu tư Currency-Global Kênh đầu tư mạo hiểm lợi nhuận cao

Đầu Tư


About the company CG-Invest LTD
Currency Global là một nền tảng trực tuyến của công ty đầu tư quốc tế CG-Invest LTD, đăng ký tại Vương quốc Anh. Thu nhập của công ty được hình thành thông qua việc đầu tư vào hoạt động ngoại hối qua các điểm và bến vận chuyển hối đoái đặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Công ty đã phát triển nhanh chóng từ năm 2006 và mở rộng mạng lưới đầu tư mỗi ngày ở các nơi khác nhau trên thế giới. Năm 2017, công ty đã tăng đáng kể hoạt động đầu tư với sự ra mắt của nền tảng trực tuyến Currency Global. Với sự ra mắt của nền tảng trực tuyến, sự tham gia vào các hoạt động đầu tư của công ty đã trở nên có sẵn không chỉ đối với các nhà đầu tư châu u, mà còn cho các nhà đầu tư nói tiếng Nga ở Nga và CIS. Thu nhập chính của nền tảng và các nhà đầu tư được hình thành trên hoa hồng khi đầu tư vào hoạt động ngoại hối, cũng như mua và bán tiền tệ tại các trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.
Khai trương nền tảng đầu tư trực tuyến Currency Global diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2017. Nhờ vào việc mở nền tảng đầu tư, lợi nhuận của công ty nắm giữ đầu tư CG-Invest LTD đã tăng 9,5%. Sự tăng trưởng của lợi nhuận được tạo ra bởi sự gia tăng dòng chảy đầu tư, làm tăng khối lượng quỹ tiền tệ của công ty và số lượng đầu tư vào hoạt động ngoại hối.
Tốc độ tăng trưởng tích cực của compan đã thu hút được các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới và công bố độ tin cậy, tính khả dụng và lợi nhuận của việc đầu tư vào nền tảng trực tuyến Currency Global.
Cơ sở tiền tệ Global cung cấp cơ hội cho các cá nhân trực tiếp tham gia vào các hoạt động đầu tư của CG-Invest LTD. Lợi nhuận của nhà đầu tư có thể đạt 3,5% mỗi ngày. Trang web chính thức trình bày 4 kế hoạch thuế quan với năng suất từ ​​2% đến 3,5% mỗi ngày. Mỗi nhà đầu tư có thể chọn một kế hoạch thuế phù hợp với mình.
Để bắt đầu làm việc với công ty bạn cần phải đăng ký trên trang web:

GIẤY PHÉP KINH DOANH : GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÀ NƯỚC CHÍNH THỨC. SỐ DK: 05917601.

Nguồn: https://chungcumyphuoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://chungcumyphuoc.com/dau-tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *