Quỹ đầu tư BĐS phải dành ít nhất 90% lợi nhuận để trả lợi tức

Đầu TưQuỹ đầu tư bất động sản phải dành ít nhất 90% lợi nhuận để trả lợi tức
Chứng khoán hút 2,34 tỷ USD vốn ngoại năm 2012
Cà phê Việt Nam cần cơ chế mua tạm trữ như lúa gạo
Trung Quốc khó thắt chặt tiền tệ khi đà phục hồi kinh tế không đạt kỳ vọng

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *